Tuyển tập

Tuyển tập này thống kê một số bài quan trọng trong blog. Cập nhật ngày 14/08/2013.

Computer Vision

Machine Learning

Tối ưu

Đại số tuyến tính

Xác suất thông kê

Fancy Technologies

Reviews

Misc

Advertisements

One comment

  1. anh vu cho em hỏi trong phương pháp SVD, singular value và singular vector có thể hiểu là giá trị đơn và vecto đơn lẻ không anh? anh giúp em chỗ này cái, em chưa hiểu lắm. cám ơn anh nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s