(Deep) recommendation systems

Sau paper của Ruslan Salakhutdinov dùng RBM cho Collaborative Filtering thì mình không biết gì nhiều về tiến triển của recommendation system nữa. Vậy nên, với mọi ignorance có thể có, paper này ở NIPS 2013 (Deep content-based music recommendation) có thể xem là một trong những tiến triển gần đây của bài toán này.

Nhân tiện, có vẻ deep learning cũng đang dẫn đầu trong topic modeling, vượt qua cả LDA, ít nhất là trong paper Modeling Documents with a DBM.

Everyone’s going deep nowadays…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s