Hóa ra mọi thứ đều là exponential!

Image

Hầu như tất cả các phân phối xác suất mình biết từ trước tới giờ, từ multinomial, Bernoulli cho tới Dirichlet… đều thuộc exponential family. Và dưới một góc nhìn chung như vậy, các khái niệm trở nên sáng tỏ hơn hẳn: từ sufficient statistics cho tới partition function hay conjugation…

Nhân tiện, cái hình lấy từ paper này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s