C++

C++

Gần 7 năm code C++, trong đó hơn 1/2 là đi code dạo kiếm cơm, từ windows, linux cho đến (not-so-)smart phones. Vậy mà mãi đến gần đây mới biết dùng “const” một cách có trách nhiệm…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s