Berlin-based tuition-free master program in Neuroscience

Berlin-based tuition-free master program in Neuroscience

Hôm trước vừa mới nói chuyện đi học master chừng 30 năm, thì hôm nay thấy quảng cáo một chương trình master về Neuroscience mà học phí bằng không.
Không phải của miễn phí là của thiu, vì trung tâm này có vẻ nhận fund từ chính phủ Đức, và dạy ở Berlin. Hơn nữa neuroscience không phải là ngành mà ai cũng dạy được.

Đây là một trong những lúc để thấy sâu sắc rằng thế giới không phẳng và cuộc đời không công bằng. Cơ hội của bạn tuỳ thuộc rất lớn vào nơi sinh, gia đình và giáo dục mà bạn nhận được…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s