Data science open class

Đây (http://cs109.org/) là lớp Data Science dạy cho sinh viên undergrad ở Harvard mấy tháng trước. Toàn bộ video lectures đã up và có thể xem miễn phí.
Xem video dạng này vẫn có vẻ thú vị hơn các lớp Data Science trên coursera.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s