Anna Karenina principle

Mở đầu tiểu thuyết Anna Karenina, Lev Tolstoy viết:

Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng.

Nghe lần đầu thì có vẻ rất giản dị, nhất là khi lại đặt trong tiểu thuyết của Tolstoy, nhưng có lúc ngồi nghĩ lại mới thấy hàm ý sâu xa của nó.

Chẳng thế mà câu này đã được viết lại theo đủ kiểu khác nhau, chẳng hạn:

Good UX are all alike; every bad UX is bad in its own way

cho user experience design, hay là cho chính phủ:

Effective public agencies are all alike; every ineffective agency is ineffective in its own way

vốn được thuổng từ bài viết này.

Và đương nhiên không thể thiếu các nhà khoa học, với công việc “bếp núc” lo toan hàng ngày như là funding, publications, new idea…

Well… successes are all alike; every failure fails in its own way…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s