Bảo vệ luận văn

Đây là “bí kíp” cho các bạn đang/sắp bảo vệ luận văn (đại học, cao học…). Lúc bảo vệ, nếu các vị trong hội đồng không hiểu bạn nói gì (chủ yếu vì các vị không có đủ background trong lĩnh vực bạn đang làm), thì ít nhất nên nói thế này:

Okay, I know this is difficult to understand. I spent like almost 2 (or 3 or whatever) months to fully understand it, so it is impossible for me to make it digestible in half an hour, especially if many important concepts like gradient descent (or what ever the heck)… is not familiar to the listeners. I am sorry for that, but I did try my best.

Điều quan trọng là phải claim rằng nó khó hiểu tại vì nó khó hiểu thật, chứ ko phải vì bạn không thể trình bày nó cho dễ hiểu hơn.

Tất nhiên bạn cũng phải cố hết sức để làm cho nó digestible. Có một số tips như sau:

 • Phát biểu rõ ràng: mục tiêu (goals), các vấn đề cụ thể được quan tâm (research questions/hypothesis), và kết quả (results). Research questions và Results phải trực tiếp liên hệ với nhau, trong đó mỗi result trực tiếp trả lời ít nhất 1 research question.
 • Có thể tổ chức bài nói như sau:
  • Introduction
  • Goals (nếu có, mục đích là để làm rõ hơn các hypothesis)
  • Research questions
  • Results
  • Experiments: dataset, experimental setup, plots, figures etc…
  • Conclusions: lặp lại results 1 lần nữa
  • Future work
   Không chắc đây là cách tốt nhất nhưng ít nhất thì kết quả nghiên cứu được show rõ ràng. Các experiments nên để cuối cùng để không làm chán nản người nghe. Tất nhiên kết quả tương đối impressive thì cách này sẽ càng hiệu quả.
 • Chuẩn bị supplementary material (plots, figures) để đề phòng trường hợp “được” hỏi.

Quan trọng nhất là cần hiểu rằng mục tiêu của slides không phải là trình bày tất cả mọi thứ đã làm được, mà mục tiêu là phải rõ ràng (clear), coherent, logic và chỉ đề cập những gì quan trọng nhất.

Theo định nghĩa chính quy, “nghiên cứu khoa học” là việc đưa ra 1 vài hypothesis (hay còn gọi là thesis), rồi dùng bất cứ cách nào đó để chứng minh/bác bỏ hypothesis đó. Cách chứng minh/bác bỏ thì tùy vào mỗi ngành. Khoa học tự nhiên có thể sử dụng lý thuyết thuần túy hoặc các công cụ mô phỏng, lập trình v.v… Khoa học xã hội thì có thể sử dụng lý luận, luận đề, luận điểm, khảo sát, thống kê v.v… Tuy nhiên việc phát biểu rõ ràng thesis và kết quả (kiểm chứng/phủ nhận) lúc nào cũng quan trọng.

Tiếc là có lẽ mình sẽ không bao giờ phải present thêm cái thesis nào nữa 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s