Watson’s victory

Với hệ thống khủng (90 con server 32 core, 16 TB bộ nhớ), Watson chiến thắng tuyệt đối trong gameshow Jeopardy. Có bạn còn viết hẳn chiến lược của Watson.

Nhưng thế này thì chứng minh được gì nhỉ?

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s